shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0807.323.476
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:23 oktober 2008
Maatschappelijke Naam:EURO-SALES & PRESENTATIONS
Benaming in het Nederlands, sinds 23 oktober 2008
Adres van de maatschappelijke zetel: Quai de Namur 15 Stratenplan
4500 Huy
Sinds 5 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 23 oktober 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Oguz ,  Ali  Sinds 5 september 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minguet ,  Luc  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 juni 2009
BTW 2008  73.120  -  Mediarepresentatie
Sinds 1 juni 2009
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 500 EUR
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug