shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0808.061.171
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 juni 2019
Begindatum:19 november 2008
Naam:BELAIR DEURNE
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 2008
Adres van de zetel: Luchthavenlei 1   bus 7
2100 Antwerpen
Sinds 19 november 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 november 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Achtergael ,  Peter  Sinds 19 november 2008
Bestuurder Achtergael ,  Peter  Sinds 19 november 2008
Bestuurder Vercruysse ,  Jan  Sinds 19 november 2008
Gedelegeerd bestuurder Vercruysse ,  Jan  Sinds 19 november 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schwagten ,  Werenfried  Sinds 6 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 januari 2009
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 februari 2009
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 februari 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 november 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug