shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0809.038.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 juni 2023
Begindatum:13 januari 2009
Naam:LS IMMO
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2009
Adres van de zetel: Rue Grand Ry 407
4870 Trooz
Sinds 2 januari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 januari 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Quesada Vega ,  Incarnation  Sinds 1 oktober 2011
Zaakvoerder (2) Spodarek ,  Robert  Sinds 6 januari 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Saive ,  Geoffrey  Sinds 5 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 maart 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 29 maart 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 29 maart 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 29 maart 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 januari 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 18 maart 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 18 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 maart 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 6 januari 2009
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 6 januari 2009
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 28 mei 2012
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug