shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0810.405.009
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 maart 2009
Begindatum:13 maart 2009
Naam:Musica Luminis
Naam in het Frans, sinds 13 maart 2009
Adres van de zetel: Spaarstraat 29 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 10 september 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 13 maart 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Adriaenssen ,  Charles  Sinds 23 mei 2014
Bestuurder Meunier ,  Lionel  Sinds 13 maart 2009
Bestuurder Ovyn ,  Eric  Sinds 23 april 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 februari 2020
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 2 februari 2020
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.021 -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug