shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.163.983
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 maart 2022
Begindatum:15 april 2009
Naam:MELS
Naam in het Frans, sinds 15 april 2009
Adres van de zetel: Rue de Pommard 207
4970 Stavelot
Sinds 15 april 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 april 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Michel ,  Stéphan  (0692.954.934)   Sinds 26 april 2018
Zaakvoerder (2)0692.954.934   Sinds 26 april 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Habets ,  Michelle  Sinds 28 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 10 maart 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 24 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  47.650  -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 15 april 2009
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 april 2009
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 april 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug