shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0811.365.705
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 juli 2019
Begindatum:24 april 2009
Naam:EURO HYDOR DEVELOPMENT
Naam in het Frans, sinds 22 april 2009
Adres van de zetel: Rue des Dominicains 4 Stratenplan  bus E
4000 Liège
Sinds 20 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 april 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Delhaes ,  Philippe  Sinds 20 januari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Donné ,  Marielle  Sinds 25 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 augustus 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug