shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0811.706.589
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 mei 2009
Begindatum:13 mei 2009
Naam:WANDELAAR INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 11 mei 2009
Adres van de zetel: Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Sinds 11 mei 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 7 augustus 2009
Vrijstelling
Sinds 7 augustus 2009
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 11 mei 2009
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  77.340  -  Verhuur en lease van schepen
Sinds 1 juni 2009
Btw 2008  50.100  -  Personenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 1 juni 2009
Btw 2008  50.300  -  Personenvervoer over binnenwateren
Sinds 1 juni 2009
Btw 2008  52.220  -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 juni 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.100.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug