shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0816.936.572
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 september 2020
Begindatum:8 juli 2009
Naam:BATTISTONI
Naam in het Frans, sinds 8 juli 2009
Adres van de zetel: Rue du Centre 242 Stratenplan
4420 Saint-Nicolas
Sinds 1 september 2019

Doorgehaald adres sinds 16 december 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 juli 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Kumlu ,  Bünyamin  Sinds 21 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 28 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 28 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 oktober 2015
Vrijstelling
Sinds 29 oktober 2015
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 oktober 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug