shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0817.162.741
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 februari 2022
Begindatum:15 november 2017
Naam:Aelvoet, Kévin
Sinds 15 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Aelvoet ,  Kévin  Sinds 15 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rase ,  Baudhuin  Sinds 24 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 11 januari 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2017
 
Begrafenisondernemer
Sinds 11 januari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid begrafenisondernemer
Sinds 11 januari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 november 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.031  -  Uitvaartverzorging
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  23.700  -  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 15 november 2017
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 15 november 2017
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 november 2017
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 november 2017
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 januari 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug