shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0817.262.315
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 maart 2021
Begindatum:22 juli 2009
Naam:R.L. DESIGN
Naam in het Frans, sinds 22 juli 2009
Adres van de zetel: Rue Terne Moreau(AUV) 33 Stratenplan
5060 Sambreville
Sinds 22 juli 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 juli 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lien ,  Renaud  Sinds 22 juli 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delforge ,  Murielle  Sinds 18 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juli 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 25 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 augustus 2009
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug