shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0818.964.763
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 december 2018
Begindatum:28 september 2009
Naam:BEL.GO PRODUCTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 25 september 2009
Adres van de zetel: Route du Château Magis 20 Stratenplan
4880 Aubel
Sinds 16 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 september 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ernotte ,  Didier  Sinds 16 november 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thunus ,  Elodie  Sinds 3 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 februari 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  59.114  -  Productie van televisieprogramma's
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  59.120  -  Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  59.140  -  Vertoning van films
Sinds 1 oktober 2009
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 1 oktober 2009
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug