shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0819.678.209
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 april 2019
Begindatum:15 oktober 2009
Naam:ADLT
Naam in het Frans, sinds 15 oktober 2009
Adres van de zetel: Rue Saint-Joseph 20 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 10 april 2017

Doorgehaald adres sinds 18 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 15 oktober 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Desart ,  Alexandre  Sinds 15 oktober 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 18 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2010
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 12 augustus 2010
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 12 augustus 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 12 augustus 2010
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 12 augustus 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2009
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug