shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0819.932.189
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 januari 2019
Begindatum:21 oktober 2009
Maatschappelijke Naam:BIENO
Benaming in het Frans, sinds 21 oktober 2009
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Namur 16 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 21 oktober 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 oktober 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Noël ,  Valérie  Sinds 21 oktober 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) David ,  Jean-Louis  Sinds 3 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 januari 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2010
Vrijstelling
Sinds 1 januari 2010
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2010
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2010
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 21 oktober 2009
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug