shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0820.964.349
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 februari 2022
Begindatum:27 november 2009
Naam:NAHO
Naam in het Frans, sinds 24 november 2009
Adres van de zetel: Rue Bonry(RR) 140
4120 Neupré
Sinds 1 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 november 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Cratzborn ,  Nathalie  Sinds 24 november 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) George ,  Joseph  Sinds 28 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 7 november 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2010
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 23 augustus 2016
 
Voetverzorg(st)er
Sinds 23 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
Sinds 23 augustus 2016
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 23 augustus 2016
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 7 november 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  93.130  -  Fitnesscentra
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2010
Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug