shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0821.049.174
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:1 december 2009
Maatschappelijke Naam:ATELIER DE L'OPTICIEN
Benaming in het Frans, sinds 1 december 2009
Adres van de maatschappelijke zetel: Voie de l'Ardenne 62 Stratenplan
4053 Chaudfontaine
Sinds 6 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Stoffel ,  Julien  Sinds 1 december 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2010
 
Opticien
Sinds 26 februari 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2010
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 23.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug