shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.060.953
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 november 2021
Begindatum:2 december 2009
Naam:EVOLUTION 2010
Naam in het Frans, sinds 2 december 2009
Adres van de zetel: Rue Charlerie(FL) 24
5170 Profondeville
Sinds 20 augustus 2018
Telefoonnummer:
0479/707.709 Sinds 20 augustus 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
eric997997@gmail.comSinds 20 augustus 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Murat ,  Erhan  Sinds 2 februari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hubert ,  Christophe  Sinds 18 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 juni 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 september 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  55.203  -  Gites, vakantiewoningen en -appartementen
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 1 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug