shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.435.293
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 januari 2022
Begindatum:15 december 2009
Naam:T.C. 5000
Naam in het Frans, sinds 15 december 2009
Adres van de zetel: Rue de la Monnaie 4 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 15 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Irmak ,  Kement  Sinds 1 januari 2010
Zaakvoerder (2) Umit ,  Cem  Sinds 1 januari 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dancot ,  Véronique  Sinds 6 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 juni 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2013
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2010
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug