shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0821.510.420
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 april 2022
Begindatum:16 december 2009
Naam:SPRL HOLMES M.
Naam in het Frans, sinds 16 december 2009
Adres van de zetel: Rue Malvaux 185
4030 Liège
Sinds 16 december 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 december 2009
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Holmes ,  Michaël  Sinds 16 december 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 1 april 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 1 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 januari 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 januari 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 12 januari 2021
Btw 2008  16.291  -  Vervaardiging van andere artikelen van hout
Sinds 18 december 2020
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 18 december 2020
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 4 januari 2010
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 4 januari 2010
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 12 januari 2021
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 18 december 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug