shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0822.163.189
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:12 januari 2010
Naam:LESCAV
Naam in het Frans, sinds 11 januari 2010
Adres van de zetel: Rue de l'Avouerie 3
4000 Liège
Sinds 11 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Leroy ,  François  Sinds 1 april 2016
Vereffenaar Delwaide ,  Maurice  Sinds 13 oktober 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 30 juni 2022
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 januari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  30.300  -  Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
Sinds 11 januari 2010
Btw 2008  22.190  -  Vervaardiging van andere producten van rubber
Sinds 11 januari 2010
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 11 januari 2010
Btw 2008  25.731  -  Vervaardiging van vormkasten en gietvormen
Sinds 11 januari 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug