shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0823.837.727
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 februari 2019
Begindatum:11 maart 2010
Maatschappelijke Naam:THOMAS LAURENT TOITURES
Benaming in het Frans, sinds 11 maart 2010
Afkorting: T.L. TOITURES
Benaming in het Frans, sinds 11 maart 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Marche en Pré 17 Stratenplan
5300 Andenne
Sinds 28 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 11 maart 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Thomas ,  Laurent  Sinds 1 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Etienne ,  François  Sinds 28 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 april 2010
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 april 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2010
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug