shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0824.572.452
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2010
Begindatum:29 maart 2010
Naam:FM PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2010
Adres van de zetel: Bruglaan 49 Stratenplan
3960 Bree
Sinds 29 maart 2010
Telefoonnummer:
089-463511 Sinds 29 maart 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fmpartners.beSinds 9 november 2018
Webadres:
www.fmpartners.be Sinds 29 maart 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Coumans ,  Mireille  Sinds 29 maart 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)
Sinds 22 september 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 april 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug