shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0824.572.452
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2010
Begindatum:29 maart 2010
Naam:FM PARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 2010
Adres van de zetel: Groenplaats 14   bus 4
3621 Lanaken
Sinds 26 juni 2022
Telefoonnummer:
+32479300853 Sinds 9 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@fmpartners.beSinds 9 november 2018
Webadres:
www.fmpartners.be Sinds 29 maart 2010(1)
www.nxtlane.com Sinds 1 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Coumans ,  Mireille  Sinds 29 maart 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Accountant of fiscaal accountant
Sinds 30 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 27 juni 2011
Btw 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 27 juni 2011
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 juni 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  82.110 -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 april 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug