shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.049.534
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 22 september 2022
Begindatum:6 april 2010
Naam:Degembe, Grégory
Sinds 26 mei 2010
Telefoonnummer:
0493507211 Sinds 8 augustus 2012(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dg-e.netSinds 8 augustus 2012(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Degembe ,  Grégory  Sinds 6 april 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Rondiat ,  Pierre  Sinds 22 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2010
 
Elektrotechniek
Sinds 15 april 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 12 april 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 12 april 2010
Btw 2008  95.220  -  Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
Sinds 17 december 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug