shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.175.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 december 2022
Begindatum:20 april 2010
Naam:BELIND
Naam in het Frans, sinds 16 april 2010
Adres van de zetel: Avenue Edmond Leburton 6
4300 Waremme
Sinds 16 april 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 april 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Hamblenne ,  Pierre  (0896.882.685)   Sinds 25 februari 2013
Zaakvoerder (2)0896.882.685   Sinds 25 februari 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 12 december 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 12 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 maart 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.712  -  Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 augustus 2013
Btw 2008  47.713  -  Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.716 -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 11 maart 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug