shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0825.642.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 september 2022
Begindatum:5 mei 2010
Naam:G.P.A.C.
Naam in het Frans, sinds 5 mei 2010
Adres van de zetel: Rue de la Papeterie 7
5300 Andenne
Sinds 12 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 mei 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Delcour ,  Pascal  Sinds 14 juni 2010
Zaakvoerder (2) Polet ,  Geoffrey  Sinds 5 mei 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hoc ,  Benoit  Sinds 8 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Beenhouwer-spekslager
Sinds 4 augustus 2010
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 11 juni 2010
Btw 2008  47.222  -  Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 juni 2010
Btw 2008  47.810  -  Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
Sinds 18 juli 2012
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 11 juni 2010
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 11 juni 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 mei 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug