shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0826.079.516
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 mei 2010
Begindatum:12 mei 2010
Naam:BONITOS
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 2010
Adres van de zetel: Geulincxstraat 28 Stratenplan
2060 Antwerpen
Sinds 20 november 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 mei 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Janssen ,  Sacha  Sinds 15 juli 2013
Zaakvoerder (2) Stynen ,  Christophe  Sinds 21 september 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 juni 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 juni 2010
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.302 -  Discotheken, dancings en dergelijke
Sinds 3 juni 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 mei 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug