shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0826.104.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 maart 2021
Begindatum:25 mei 2010
Naam:GECKO TECHNOLOGIES
Naam in het Frans, sinds 25 mei 2010
Adres van de zetel: Avenue des Dessus de Lives(LO) 2 Stratenplan
5101 Namur
Sinds 12 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 mei 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Adams ,  Jimmy  Sinds 25 mei 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Etienne ,  François  Sinds 25 maart 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 juni 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 14 augustus 2020
BTW 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 14 augustus 2020
BTW 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 juni 2010
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 juni 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug