shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0828.303.685
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 augustus 2010
Begindatum:2 augustus 2010
Naam:Willems, Vincent
Sinds 2 augustus 2010
Telefoonnummer:
067/860240 Sinds 2 augustus 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
http://www.oneclic.be Sinds 2 augustus 2010(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Willems ,  Vincent  Sinds 2 augustus 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 augustus 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 2 augustus 2010
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 2 augustus 2010
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 2 augustus 2010
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 2 augustus 2010
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 2 augustus 2010
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 2 augustus 2010
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug