shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0828.351.096
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 april 2019
Begindatum:9 augustus 2010
Naam:CHARNEUX & CIE
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2015
Adres van de zetel: Chemin des Golets 4 Stratenplan
4877 Olne
Sinds 13 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 4 augustus 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Charneux ,  Guy  Sinds 13 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Baivier ,  Jean  Sinds 29 april 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 januari 2019
Vrijstelling
Sinds 14 januari 2019
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 augustus 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 11 juni 2015
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 11 juni 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 3 augustus 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug