shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0830.341.972
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 juli 2018
Begindatum:18 oktober 2010
Maatschappelijke Naam:LT ADVISOR
Benaming in het Frans, sinds 13 oktober 2010
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Roi Albert 276 Stratenplan
4680 Oupeye
Sinds 13 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Toorens ,  Luc  Sinds 13 oktober 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 12 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 november 2010
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 november 2010
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug