shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.427.688
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 juni 2020
Begindatum:19 oktober 2010
Naam:ATELIER D'ARTISANS
Naam in het Frans, sinds 19 oktober 2010
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont 75
5030 Gembloux
Sinds 12 september 2019

Doorgehaald adres sinds 26 oktober 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 19 oktober 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Vergeylen ,  Jean  Sinds 1 september 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Choffray ,  François-Xavier  Sinds 25 juni 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2020
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 oktober 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 25 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 oktober 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 25 oktober 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  31.010  -  Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 1 december 2010
Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 december 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug