shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0830.927.635
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 maart 2024
Begindatum:5 november 2010
Naam:LA MAISON DE COUTURE MFT
Naam in het Frans, sinds 5 november 2010
Adres van de zetel: Rue du Bois Communal(LO) 38
5101 Namur
Sinds 5 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 5 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Taquet ,  Marie-France  Sinds 5 november 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ghislain ,  Paul-Emmanuel  Sinds 21 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2010
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 5 november 2010
Btw 2008  13.929  -  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
Sinds 5 november 2010
Btw 2008  14.199  -  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.
Sinds 5 november 2010
Btw 2008  20.420  -  Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Sinds 5 november 2010
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 5 november 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug