shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.534.874
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 januari 2019
Begindatum:1 december 2010
Maatschappelijke Naam:Inter-import
Benaming in het Frans, sinds 17 februari 2012
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de l'Eglise,Ovifat 15 Stratenplan
4950 Waimes
Sinds 20 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Dethier ,  Pascal  Sinds 20 november 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 28 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.739  -  Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.130 -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 januari 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug