shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0833.131.614
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 februari 2022
Begindatum:25 januari 2011
Naam:PHILIPPE CHABART
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2011
Adres van de zetel: Rue du Chenet, Floriffoux 15   bus a
5150 Floreffe
Sinds 5 augustus 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Chabart ,  Philippe  Sinds 25 januari 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gravy ,  Olivier  Sinds 10 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2011
 
Ruwbouw
Sinds 15 juli 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 juli 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juli 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juli 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 15 juli 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 juli 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juli 2011
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 15 juli 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juli 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 juli 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 juli 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 15 juli 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 februari 2011
Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 februari 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug