shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0833.682.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 28 september 2020
Begindatum:11 februari 2011
Naam:DENIS & Cie
Naam in het Frans, sinds 17 januari 2011
Adres van de zetel: Rue de la Burdinale 35+ Stratenplan
4217 Héron
Sinds 17 januari 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 17 januari 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Denis ,  Frédéric  Sinds 1 april 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Fabbricotti ,  Marina  Sinds 28 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2011
 
Ruwbouw
Sinds 15 februari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 februari 2011
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 februari 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug