shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.292.941
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 april 2021
Begindatum:4 maart 2011
Naam:LE PARK
Naam in het Frans, sinds 3 maart 2011
Adres van de zetel: Rue Noirivaux 31 Stratenplan
4870 Trooz
Sinds 1 mei 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 3 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) Ballarin ,  Murielle  Sinds 3 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Royen ,  Ghislain  Sinds 26 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 maart 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 3 maart 2011
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 3 maart 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug