shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0834.321.051
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 april 2021
Begindatum:7 maart 2011
Naam:LUSCO
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2011
Adres van de zetel: Rue du Collège(TAM) 5 Stratenplan
5060 Sambreville
Sinds 7 maart 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 maart 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Luszach ,  Alfrédo  Sinds 7 maart 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gyselinx ,  Jean-Yves  Sinds 1 april 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 7 maart 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2011
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 april 2011
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 april 2011
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug