shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0834.962.142
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 november 2023
Begindatum:30 maart 2011
Naam:Arkos
Naam in het Frans, sinds 10 december 2010
Adres van de zetel: Route d'Erpeldange 31
9518 Weidingen
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Sinds 2 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 10 december 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Gedelegeerd bestuurder André ,  Carole  Sinds 10 december 2010
Wettelijk vertegenwoordiger Lepage ,  Frédéric  Sinds 10 december 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Jacquinet ,  Barbara  Sinds 9 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 9 november 2023
 
 

Bijkantoor

Begindatum van het bijkantoor:27 december 2010
Status van het bijkantoor:Actief
Adres van het bijkantoor: Rue du Pont   26
4500 Huy
Sinds 2 december 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2011
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 30 maart 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2011
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 32.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug