shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0835.341.729
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juni 2022
Begindatum:8 april 2011
Naam:IDEO CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 4 april 2011
Adres van de zetel: Rue Molinvaux 294
4000 Liège
Sinds 2 januari 2019

Doorgehaald adres sinds 19 september 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 4 april 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Raia ,  Dominique  Sinds 4 april 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 7 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2011
 
Ruwbouw
Sinds 20 april 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 20 april 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 20 april 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 april 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 20 april 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 20 april 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 april 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 20 april 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 20 april 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 20 april 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 20 april 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 april 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 april 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 5 april 2011
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 5 april 2011
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 april 2011
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 5 april 2011
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 5 april 2011
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 5 april 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug