shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0836.018.650
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2018
Begindatum:5 mei 2011
Maatschappelijke Naam:Les Ecuries du Bois d'Ohey
Benaming in het Frans, sinds 5 mei 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Grande Ruelle 142 Stratenplan  bus 1
5350 Ohey
Sinds 5 mei 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 5 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Bestuurder Cliquet ,  Emilie  Sinds 5 mei 2011
Bestuurder Gérard ,  Perine  Sinds 5 mei 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Thibault  Sinds 20 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 juni 2011
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 9 juni 2011
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug