shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0836.585.903
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 juni 2022
Begindatum:27 mei 2011
Naam:ENTREPRISES GENERALES DAVID SLUYSMANS
Naam in het Frans, sinds 25 mei 2011
Adres van de zetel: Rue Haute(MEL) 61
4633 Soumagne
Sinds 25 mei 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 mei 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kupper ,  Jessica  Sinds 7 juni 2012
Zaakvoerder (2) Sluysmans ,  David  Sinds 25 mei 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 7 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2014
 
Ruwbouw
Sinds 15 juni 2011
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 15 juni 2011
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 15 juni 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 15 juni 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juni 2011
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 15 juni 2011
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 15 juni 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 15 juni 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 15 juni 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 15 juni 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 15 juni 2011
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 juni 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2011
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug