shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.306.275
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2020
Begindatum:22 juni 2011
Naam:IMMO GA
Naam in het Nederlands, sinds 22 juni 2011
Adres van de zetel: Rue de Bruxelles 10   bus 20
4340 Awans
Sinds 16 juli 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 21 september 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 21 september 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 september 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 juli 2013
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 juni 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug