shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.377.541
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 mei 2020
Begindatum:29 juni 2011
Naam:FRAS DESIGN
Naam in het Frans, sinds 29 juni 2011
Adres van de zetel: Rue du Puits Saint Martin 63 Stratenplan
5330 Assesse
Sinds 27 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Libert ,  Emmanuelle  Sinds 15 november 2012
Zaakvoerder (2) Romedenne ,  Frédéric  Sinds 29 juni 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Cassart ,  Benoît  Sinds 14 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2011
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 6 juli 2011
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 juli 2011
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 6 juli 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 oktober 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 6 juli 2011
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 6 juli 2011
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 6 juli 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2011
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 1 juli 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 10 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug