shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0837.818.001
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 september 2023
Begindatum:13 juli 2011
Naam:R.B.P. CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 7 juli 2011
Adres van de zetel: Rue du Corbeau 70
4820 Dison
Sinds 1 november 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 juli 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (2) Andrès ,  Bernard  Sinds 7 juli 2011
Bestuurder (2) Andrès ,  René  Sinds 7 juli 2011
Persoon belast met dagelijks bestuur Andrès ,  René  Sinds 7 juli 2011
Gedelegeerd bestuurder (3) Andrès ,  Bernard  Sinds 8 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Legrand ,  Dominique  Sinds 11 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2011
 
Ruwbouw
Sinds 8 augustus 2011
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 augustus 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 juli 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 8 augustus 2011
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 8 augustus 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 juli 2011
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 juli 2011
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 juli 2011
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 13 juli 2011
Btw 2008  47.521  -  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 13 juli 2011
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 13 juli 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 juli 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vennootschap onder firma".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Gedelegeerd bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug