shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0838.774.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 augustus 2011
Begindatum:25 augustus 2011
Naam:Muntpunt
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2011
Adres van de zetel: Munt 6
1000 Brussel
Sinds 27 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 27 juni 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 12 april 2012
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 27 juni 2011
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 12 april 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 augustus 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  79.901 -  Toeristische informatiediensten
Sinds 1 maart 2012
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug