shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0839.101.072
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 februari 2019
Begindatum:7 september 2011
Maatschappelijke Naam:ETS CARLIN
Benaming in het Frans, sinds 1 september 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Route de Strée 10 Stratenplan
4577 Modave
Sinds 1 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Carlin ,  Jean-François  Sinds 1 september 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 25 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2011
 
Ruwbouw
Sinds 1 augustus 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 oktober 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 19 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 19 november 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 oktober 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  47.527  -  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2011
BTW 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 september 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 mei 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug