shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0839.891.920
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:4 oktober 2011
Naam:PINKAPPLE
Naam in het Frans, sinds 19 september 2011
Adres van de zetel: Rue En-Bois 165
4000 Liège
Sinds 19 september 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 september 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Closon ,  Anne  Sinds 19 september 2011
Zaakvoerder (2) Closon ,  Joëlle  Sinds 19 september 2011
Zaakvoerder (2) Dupont ,  Ghislaine  Sinds 19 september 2011
Zaakvoerder (2) Grommen ,  Thierry  Sinds 19 september 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 14 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2011
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  55.100  -  Hotels en dergelijke accommodatie
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 november 2011
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 november 2011
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug