shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.033.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 april 2022
Begindatum:6 oktober 2011
Naam:ML-SERVICES SPRL
Naam in het Frans, sinds 6 oktober 2011
Adres van de zetel: Rue de l'Ile-Monsin 115   bus 3
4020 Liège
Sinds 18 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Scurole ,  Luc  (0643.466.326)   Sinds 11 januari 2016
Zaakvoerder (2)0643.466.326   Sinds 11 januari 2016
Zaakvoerder (2) Scurole ,  Luc  Sinds 11 januari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leduc ,  Léon  Sinds 4 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  08.111  -  Winning van bouw- en siersteen
Sinds 1 oktober 2013
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 december 2015
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 december 2015
Btw 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 1 december 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2011
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2012
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug