shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.185.789
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:11 oktober 2011
Naam:Ameryckx, Fabian
Sinds 11 oktober 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ameryckx ,  Fabian  Sinds 11 oktober 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Sohet ,  Isabelle  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  01.620  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 11 oktober 2011
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug