shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0840.235.675
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2011
Begindatum:13 oktober 2011
Naam:AMT TECHNOLOGY
Naam in het Frans, sinds 11 oktober 2011
Adres van de zetel: Rue des Ploppes 1A
4130 Esneux
Sinds 27 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@amt-technology.comSinds 11 oktober 2011(1)
Webadres:
https://www.amt-technology.com/ Sinds 21 juni 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 11 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Modave ,  Frédéric  (0536.456.223)   Sinds 5 juli 2013
Zaakvoerder (3)0536.456.223   Sinds 5 juli 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 juni 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 11 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 11 oktober 2011
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 oktober 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 28 juni 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug