shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.235.675
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 oktober 2011
Begindatum:13 oktober 2011
Maatschappelijke Naam:AMT TECHNOLOGY
Benaming in het Frans, sinds 11 oktober 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Ploppes 1A Stratenplan
4130 Esneux
Sinds 27 augustus 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@amt-technology.comSinds 11 oktober 2011
Webadres:
http://www.amt-technology.com/ Sinds 11 oktober 2011
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 11 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Modave ,  Frédéric  (0536.456.223)   Sinds 5 juli 2013
Zaakvoerder0536.456.223   Sinds 5 juli 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 oktober 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 oktober 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 11 oktober 2011
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 11 oktober 2011
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 oktober 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug