shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0840.248.642
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2019
Begindatum:7 oktober 2011
Maatschappelijke Naam:Au Coeur Décidé
Benaming in het Frans, sinds 7 oktober 2011
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Marche(JB) 345 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 25 oktober 2011

Doorgehaald adres sinds 8 januari 2019(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 7 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Loyen ,  Ludovic  Sinds 7 oktober 2011
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hubert ,  Christophe  Sinds 7 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 7 november 2011
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 november 2011
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 november 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 7 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2011
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  10.520  -  Vervaardiging van consumptie-ijs
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  10.720  -  Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  47.593  -  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 november 2011
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 7 november 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.241 -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 7 november 2011
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug